Voorstellen

Even voorstellen

Ik ben Miel van Esbroeck geboren in 1954 te Hengstdijk in Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben getrouwd vader van twee volwassen kinderen van beroep controller met een passie voor geschiedenis van het dagelijks leven en van lokale gemeenschappen.  Mijn opleiding en beroep liggen op het gebied van financiën en besturing, maar al sinds de lagere school heb ik een passie voor gesschiedenis.

Naast geschiedenis ben ik geïnteresseerd in cultuur, natuur en reizen en zo je ziet ook in fotografie.

Als jongetje waren het de verhalen van oorlogen en helden die mij boeiden. Later werden het verhalen van politiek, welvaart en cultuur. Nu vormt die informatie de context voor de geschiedenis van het dagelijks leven en van de lokale gemeenschap.  Vanwege mijn beroep ben ik ruim 40 jaar geleden naar de randstad getrokken, maar Zeeuws Vlaanderen is nog steeds veel meer dan de herinnering aan een fijne jeugd. Geschiedenis is zeker niet mijn enige passie. Op de eerste plaats komt ons gezin en de andere mensen die mij na staan. Ik houd ook van de natuur en cultuur, reizen,fietsen en fotograferen.

Mijn passie

De interesse voor geschiedenis is te vergelijken met de passie voor reizen. Veel mensen reizen om de natuur en cultuur van andere landen te ontdekken. Een ander interessant aspect van reizen is de ontmoeting met de plaatselijke bevolkingen en te  ervaren hoe mensen in andere landen leven, samenleven en denken. Als je begint te begrijpen hoe het in hun wereld werkt, ontstaat er meer inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van onze wereld. Met geschiedenis reis je niet over een  geografische afstand maar probeer je terug te gaan in de tijd. Ook daar probeer je een beeld te krijgen van hoe het in die samenleving werkt. Het is wel moeilijker, je kunt niet meer vragen of je het goed begrepen hebt, Je kunt wel kijken of mensen met dezelfde interesse het het zelfde zien. Net als reizen gaat geschiedenis over het verhaal. Om het zo concreet mogelijk te maken wil ik proberen het verhaal op te hangen aan een persoon en deze persoon zo goed mogelijk neer te zetten in zijn tijd en omgeving.

Net als bij reizen gaat geschiedenis over het verhaal. Om het zo concreet mogelijk te maken wil ik proberen het verhaal op te hangen aan een persoon en deze persoon zo goed mogelijk neer te zetten in zijn tijd en omgeving.

Mijn inspiratie

Het begin van de inspiratie lag in een grijs verleden. Thuis op zolder lagen voorwerpen van voorouders, tegeltjes uit de 17e eeuw een portret van mijn overgrootvader en overgrootmoeder, lakstempels. In mijn geboortestreek woonden ook heel veel verre neven en nichten. Dit riep een aantal vragen op en de interesse in genealogie en streekgeschiedenis was gewekt. Het genealogie-virus kreeg me te pakken en dat is al meer dan 30 jaar zo.

Bij het vertellen van het historisch verhaal ben ik gefascineerd door twee televisieprogramma’s. Ten eerste Verborgen verleden, waarin bekende Nederlanders opzoek gaan naar voorouders waar iets bijzonders over te melden is. De interesse bij de kijker ontstaat volgens mij door de gevoelens die de zoektocht oproept bij de bekende Nederlander. Dat kan zijn doordat de BN-er zich identificeert met zijn voorouder, maar het kan ook komen door het contrast met onze huidige wereld. Natuurlijk kan er ook gewoon een kleurrijk persoon tussen zitten of sprake zijn van een verbinding met de grote geschiedenis van politiek of cultuur. Basis is een mooi aansprekend verhaal.

De  tweede bron van inspiratie is het historische programma Andere tijden.  Hierin schetst de presentator  de oorsprong van een bepaald aspect in onze huidige samenleving, of een contrast met de huidige samenleving. Door mensen hun eigen verhaal te laten vertellen ontstaat er ook een persoonlijke kleuring en wordt het boeiend.

De uitwerking.

Net als met een reis is bij geschiedenis naast het ontdekken het delen van je verhaal een aspect dat voldoening geeft. Reisverhalen deel ik graag met mijn vrouw en met eventueel andere reisgenoten. Geschiedenisverhalen met haar delen is echter niet altijd een succes. Toch heb ik in de loop der tijd gezien dat er mensen zijn met een zelfde interesse en die wil ik het verhaal geven van hun eigen verborgen verleden.  Internet is een krachtig medium gebleken om geïnteresseerde mensen te bereiken.

Het schrijven van een boek zou ook een middel kunnen zijn, maar internet biedt veel meer mogelijkheden. Het is voor een heel grote groep toegankelijk. Nieuwe informatie kun je toevoegen aan het verhaal en voor de lezer is het gratis. De internetpagina bestaat uit drie delen.

  • De genealogisch informatie (de stambomen) hier kan je kijken of we gemeenschappelijke voorouders hebben. Genealogen kunnen hier opzoeken waar we gemeenschappelijke voorouders hebben en uitzoeken of de interpretatie van de bronnen klopt. Ik ben altijd in voor verbeteringen en aanvullingen. 
  • Artikelen over een bepaald persoon of een bepaalde groep van mensen die in de stamboom voorkomen. Het historische verhaal wil ik opnemen in de vorm van een aantal artikelen over een persoon een groep of een belangrijke gebeurtenis.
  • Tot slot achtergrondinformatie in de vorm van beschrijven van mijn werkwijze, de plannen die ik heb en wie ik ben.

Naast de genealogische informatie wil ik meer algemene informatie over de historie van het land van Hulst geven. Daarvoor had ik tot voor kort de internetpagina landvanhulst.nl. Deze was redelijk achterhaald en die heb ik daarom voorlopig van het internet afgehaald. In de loop van dit jaar verwacht ik met een nieuwe pagina terug te komen.

Wil je reageren op deze pagina dan kan dit met een email opgesteld via onderstaande contactpagina.