Met dank aan

Bij genealogie is het net als bij andere vormen van kennis je bouwt voort op de informatie die je collega’s hebben verzameld. Veel informatie is in kleine fragmenten van internet afkomstig, maar er zijn ook mensen die een grote bijdrage hebben geleverd. Zo had ik het geluk van drie verre neven die al heel veel hadden uitgezocht . Jos Verschueren had een groot deel van zijn voorouders uit de familie Verschueren en de familie Kerckhaert uitgewerkt. Honore Rottier had de voorouders in de familie Vereecken in kaart gebracht. Franck Kuijpers heeft mij veel informatie gegeven uit de recente geschiedenis van de familie van Esbroeck.

Voor meer algemene gegevens over Zeeuws Vlaanderen heb ik veel profijt gehad van de gegevens van Carlo Buijsrogge. Dhr Lases gaf mij in het begin veel praktische tips en was mij later zeer behulpzaam door het computerbestand dat hij voor de Zeeuws Genealogische Vereniging heeft opgesteld over Oost Zeeuws-Vlaanderen voor 1800. Als ik weer eens was vastgelopen kon ik daar nog eens een poging wagen en erg vaak met succes.

Samen met Ronald Blancke, Hans Berkhout, Carlo Buijsrogge, Jos Verschueren en Rene van Winsen heb ik me verdiept in de familie Krieckaert. Cornelis Crieckaert die in de 16e eeuw in het land van Hulst leefde was onze gemeenschappelijke voorouder. Het delen van onze gegevens en de discussie via de email en soms ook in een fysieke ontmoeting hebben ons heel veel opgeleverd. Ik zie uit naar een soortgelijke samenwerking ook voor en met andere personen. Dus als iemand dezelfde ideeën heeft met betrekking tot een bepaald persoon dan hou ik mij aanbevolen.

Omdat deze Cornelis Crieckaert heel veel nakomelingen heeft, waaronder enkele bestuurders van het Hulster Ambacht wil ik hier in een publicatie meer aandacht aan besteden en wil ik ook meer nakomelingen van hem op mijn website laten zien.

Mensen die vaak vergeten worden, zijn de vele vrijwilligers die archieven toegankelijk hebben gemaakt. Voor Oost Zeeuws-Vlaanderen wil ik daar zeker vermelden de vrienden van het Hulster archief samen met de archivaris van Hulst Toine Prinssen. Door hun werk kun je via internet een stamboom opbouw met bronnen tot 1795. In de praktijk gaat het dan om mensen die soms zelfs in het begin van de 18e eeuw geboren zijn. Maar zij hebben ook veel oudere bronnen al toegankelijk gemaakt. Veel is op te zoeken via de internetpagina Zeeuwengezocht. Maar wil je meer informatie dan kun je terecht bij het archief van de gemeente Hulst.

Wil je op deze pagina reageren met een email dat kan via het onderstaande contactformulier.