Genealogie op de kaart

Het spreekwoord zegt dat een vliegende kraai altijd meer vangt dan een zittende  en dat geldt zeker ook voor genealogen.  Contacten met ander hobbyisten of mensen met heel andere kennis kunnen verassende nieuwe mogelijkheden opleveren. Zo was ik laatst op zoek naar wat achtergrond- informatie bij kadastrale kaarten. Rond 1830 is voor het eerst in Nederland al het onroerend goed in kaart gebracht en is er per perceel een overzicht gemaakt met daarin de eigenaar, een eventuele gebruiker en de aard van het perceel bijvoorbeeld weiland, akkerland of bos.

Die kaarten had ik enkele jaren geleden al op internet gevonden en daar staan ook de registers bij uit die tijd. Het probleem is echter dat die registers zijn ingedeeld op de nummers van de kaart. Wil je de eigenaar opzoeken dan moet je heel wat registers doorzoeken en dat vergt veel tijd. Wil je er vervolgens voor de lezers er een interessant plaatje van maken,  dan moet je met fotobewerking of tekenwerk aan de slag.

Al googlend naar kadastrale kaarten kwam ik uit bij de internetpagina van de Fryske Akademy (Friese onderzoeksinstelling). Dat is niet bepaald de meest voor de hand liggende plaats voor een Zeeuw om te zoeken. Maar zij hebben de kadastrale atlas voor Friesland in beeld gebracht  en de informatie uit de registers toegevoegd. Vanuit deze foto van Friesland uit 1830 zijn ze terug gegaan in de tijd en ook naar het recentere verleden. Dit was leuk om te ontdekken, maar wat schetst mijn verbazing onder het tabje projecten stond ook de provincie Zeeland. Met een kaart viewer kun je inzoomen op de details en daaruit bleek dat ook enkele delen van het het land van Hulst al waren uitgewerkt

Een overzicht van de mogelijkheden van de applicatie Hisgis.  Rechts de dorpskern van Boschkapelle, dat in 1832 nog aan zee lag. Linksonder de informatie die het aanklikken van een perceel oplevert.

In antwoord op mijn mailtje aan de Fryske Akademy kreeg ik te horen  dat dat de kadatrale informatie al op de internetpagina “Zeeuwen gezocht” stond. Dat ik dat nog niet had  gezien is niet verbazingwekkend. Veel grond was namelijk in eigendom van verpachters die niet in de streek woonden. Vanuit de genealogie ben ik op zoek naar de bewoners. Vraag is nu: Hoe vind ik bij de woningen en bedrijven de bewoners? Als de bewoner eigenaar is vind ik hem terug in de kadastrale overzichten van Zeeuwen gezocht. Als dat niet het geval is zijn er nog een paar mogelijkheden.

Op de gezinskaarten die sinds het midden van de 19e eeuw zijn gemaakt staat het adres aangegeven in wijken en nummers en op de belasting-overzichten hoofdelijke omslag staat het gezinshoofd met ook zijn wijk en nummer. Misschien dat ik daarmee voldoende informatie heb om deze puzzel ruit 1830 te kunnen leggen. Met latere versies van hoofdelijke omslag en gezinskaarten kan ik dan naar het meer recentere verleden kijken en met de waterschapsgegevens (de zo genaamde Eveningboeken; de voorlopers van het kadaster) kan ik eventueel verder terug in de tijd. Zeker het proberen waard. Genealogie op de kaart kan wel heel mooi zijn zag ik in het Friese voorbeeld. Volgende week 30 april meer over het antwoord van de Fryske Akademy en mijn plannen