Aanvulling afstammelingen Cornelis Crieckaert 26 september 2020.

Een voor mij boeiend aspect aan familie- en streekgeschiedenis is dat je soms onverwachte familierelaties tegenkomt met goede kennissen of vrienden. Deze ervaring had ik ook nu weer toen ik bezig was met  de uitbreiding van deze afstammingsreeksen. Zo bleek dat, de familie Fassaert, die in de jaren 70 van vorige eeuw onze buren in de Frisostraat in Hulst waren,  zowel afstamde van Cornelis Crieckaert als van Adriaen van Esbroeck. De laatste is mijn directe stamvader uit het begin van de 18e eeuw. Het zelfde geldt voor de familie van Denderen uit de Kruispolder. Als puber kwam ik daar regelmatig omdat een vriend daar woonde. Ook de moeder van mijn zwager behoort tot deze familie en ook die stammen zowel van Cornelis Crieckaert als van Cornelis van Esbroeck af.

Het aantal afstammelingen van Cornelis Crieckaert en Josijntje Liem is uitgebreid met ruim 400  tot meer dan 1.500.  Met deze gegevens zullen honderden mensen hun afstamming van dit echtpaar herkennen. Waarschijnlijk is daarmee nog niet eens de helft van het aantal nog opzoekbare relaties in beeld gebracht. Voor ik verder ga met het uitwerken van de afstamming wil ik een begin maken met het verhaal  van de eerste drie generaties Crieckaert die leefden aan het einde van de 16e en in de  eerste helft van de 17e eeuw. Ik verwacht eind oktober de eerste resultaten op deze internetpagina te kunnen plaatsen. Tegen het einde van het jaar komt dan de volgende aanvulling van de afstammelingen.  

Aan de afstammelingen van de familie van Esbroeck zijn er 200 toegevoegd. In totaal zijn er dat nu 650. Dit betekent dat er enkele honderden levende nabestaanden op basis van deze gegevens inzichtelijk zijn.

Tot slot heb ik een begin gemaakt met het meer toegankelijk maken van uitgewerkte brondocumenten uit de 17e en 18e eeuw. Het gaat om boedelbeschrijvingen  en transportakten. Uit deze documenten kun je opmaken  waar deze mensen woonden, wat zij bezaten, en ook hoe zij leefden. De toelichting bij en de link naar deze uitgewerkte bronnen, staat onder de knop “bronnen”. Ook deze pagina zal regelmatig worden aangevuld.

Het verhaal van mijn voorouders met de achternaam van Esbroeck  is terug te vinden onder genealogische gegevens de “stamreeks van Camillus Leonardus Maria van Esbroeck” Je komt bij de toelichting  door de naam van de mannelijke voorouders aan te klikken.

Tot slot is de informatie over de gebouwen en de bewoners  in het land van Hulst Uitgebreid. Ook dat is terug te vinden onder de knop genealogische informatie