Aanvulling afstammelingen van de Crieckaerts dd 6 augustus 2020

Aanvulling afstammelingen Cornelis Crieckaert, met familie de Maat van Ossenisse, Boeding van Stoppeldijk, Magnus van Stoppeldijk.

Sinds gisteren is de informatie op deze internetpagina weer uitgebreid. Ongeveer 200 nieuwe vermeldingen zijn opgenomen van de nakomelingen van Cornelis Crieckaert en Josyna Liem waarmee het totaal op ruim 1.300  komt. Het aantal nakomelingen van Adrianus van Esbroeck is met ongeveer 50 uitgebreid tot 476. Nieuwe namen zijn bijvoorbeeld de Maat van Ossenisse,. Magnus van Stoppeldijk en Boeding van Stoppeldijk.

Deze overzichten zijn nog verre van volledig, maar archieven blijven voorlopig gesloten of hebben een zeer beperkte toegang. Vandaar dat de uitbreidingen voorlopig alleen gebaseerd zijn op op internet vermelde gegevens. In eerste instantie zal ik mij verder verdiepen in de nakomelingen van Cornelis Crieckaert. Daarna is het plan de gegevens van onze voorouder aan te vullen.

Bovendien zijn van 86 adressen uit de genealogische bestanden de kaart-coördinaten opgenomen zodat van deze mensen nu ook de exacte woonplaats op de kaart zichtbaar is.

Op het gebied van kaarten is er nog erg veel mogelijk. De kadastrale gegevens van rond 1830 staan op internet, zodat bewoners en eigenaren van rond die tijd kunnen worden aangegeven en de vrienden van het Hulster Archief hebben een overzicht gemaakt van alle beschikbare eigenaar- en bewoner-gegevens rond 1720.  Mutaties in de tussenliggende periode kunnen voor een deel worden ingevuld met gegevens uit verkoop van onroerend goed die vaak werden vastgelegd in transportaktes.

Met deze adresgegevens kan de hobby een geheel nieuwe dimensie krijgen, door naast afstamming ook bewonersgeschiedenis van een locatie zichtbaar te maken. Dit is echter een plan voor de zeer lange termijn. De volgende uitbreiding van gegevens zal ik naar verwachting in de loop van september op internet plaatsen en ook die zal vooral betrekking hebben op de nakomelingen van de Krieckaerts.