Genealogie en streekgeschiedenis hebben al een aantal jaren mijn interesse. Via internet heb ik met velen over onze gemeenschappelijke belangstelling van gedachte kunnen wisselen. Internet is een prachtig medium gebleken om in contact te komen met mensen die meer over het land van Hulst willen weten.

Tot een platform voor communicatie waar ook anderen hun bijdrage aan leveren is het nog niet gekomen. Ik denk dat de persoonlijke tint van mijn internetpagina mogelijk een belemmering vormt. Daarom doe ik een hernieuwde poging door mijn persoonlijke gegevens en de meer algemene informatie te splitsen.  Mijn persoonlijke informatie staat op deze site en de algemene informatie over het land van Hulst komt op de internetpagina landvanhulst.nl.

Doel van de nieuwe pagina is interesse te wekken voor de geschiedenis van de streek en haar bewoners door daarover informatie te bieden, maar het is ook een oproep om een bijdrage te leveren door mee te werken aan onderzoek, het toegankelijk maken van bronnen en conserveren van informatie.

Als u wilt reageren naar aanleiding van deze pagina kunt u uw email richten aan redactie@vanesbroeck.nl .