Plannen

Aanvullen bronnen en vermeldingen

Punt bij een genealogische computertoepassing is, wat  er niet in zit komt er ook niet uit. Bij het verzamelen van de gegevens heb ik niet altijd alle gegevens genoteerd en ingevoerd.  Dan zie je dat in bepaalde gevallen de bronnen ontbreken of de vermelding niet volledig is. Als ik bijvoorbeeld een doopinschrijving neem, dan begin ik met het brondocument waarvan vermeld kunnen worden de parochie, het nummer van het doopboek en de bladzijde.  Vervolgens de naam, de doop- en de geboortedatum van het kind.  De namen van de ouders kan ik opnemen met de aanduiding vader en moeder en de namen van de doopgetuigen met de vermelding doopgetuige. Van de vermelde doopgetuigen kan ik vervolgens in mijn bestand kijken of ik die tegen kom. Vaak zijn dit de ooms en tantes van het kind en soms de grootouders. Als dat het geval is kan ik dan de vermelding aan die persoon in mijn bestand koppelen. Maar de doopgetuige kan ook een willekeurig persoon een man of vrouw die in de buurt van de kerk woonde.

Toen ik met genealogie begon heb ik vaak niet alle vermeldingen meegenomen. Ook heb ik veel gegevens van internet gehaald en deze gegevens waren vaak ook niet compleet. De huidige genealogische overzichten zijn dan ook een begin waar nog veel aan aangevuld kan worden.

Foto’s

Het programma biedt ook de mogelijkheid om foto’s op te nemen en op internet te tonen. Dit kunnen foto’s van personen of gebouwen zijn, maar ook van bronnen. Vooral voor ondertekende documenten kan deze mogelijkheid interessant zijn. Het handschrift is voor mensen van een aantal generaties geleden het meest tastbare dat van hun bestaan resteert. Het fotograferen van alle bronnen is te arbeidsintensief en je ziet dat steeds meer archiefdiensten deze documenten scannen en via internet beschikbaar stellen.

De ondertekening van de huwelijksakte van Cornelis van Esbroeck sr en zijn eerste echtgenote Maria Lauwers en de getuigen en burgemeester. Allen hebben een duidelijk handschrift.

Transcripties van bronnen

De uitgeschreven bronnen kunnen door het programma ook op internet worden getoond. Vaak is dit echter weinig informatief omdat het om standaard teksten gaat. Een huwelijksakte bestaat voor een groot deel uit een vaste tekst.  Bruid, bruidegom, hun ouders en de getuigen met hun gegevens staan al in de standaard genealogische gegevens.  Testamenten, gerechtelijke vonnissen en boedelbeschrijvingen kunnen wel veel wetenswaardigheden bevatten en dan is het interessant zo’n bron uit te schrijven.  Dit is arbeidsintensief en zeker voor oude bronnen dikwijls ook erg lastig om uit te zoeken wat er staat. Ik heb voor ogen om slechts een klein aantal documenten uit te werken. Deze zal ik dan in afzonderlijke lijsten opnemen. Mocht je transcripties gemaakt hebben en deze willen delen dan hou ik me zeer aanbevolen.

Een fragment uit een legaat van Joanna Adriaensen (de weduwe van Pieter van Esbroeck), die een legaat toekent aan haar zieke zoon.

Artikelen.

Het programma heeft maar beperkte mogelijkheden om aan de  vormgeving van teksten te werken.  Combinaties van tekst en illustraties met een fraaie opmaak zijn niet te maken. Dit wil ik oplossen om aan personen waarover veel te vertellen valt, een artikel te wijden. Ook kan het voorkomen dat over een groep van mensen iets interessants te melden valt. Te denken valt bijvoorbeeld aan een familie, mensen met het zelfde beroep en bestuurders. Ook dat is niet op te lossen in de standaard uitvoer van dit programma en ook daar zal ik artikelen over opnemen. Het verzamelen van de informatie en het schrijven van een artikel vergt wel veel tijd en zal dus zo vaak niet voorkomen. Indien er mensen zijn die denken dit ook te willen en te kunnen maar het artikel niet zelf op internet willen plaatsen, dan wil ik graag kijken of we samen iets kunnen doen. Neem even contact op zou ik zeggen.

Regelmatig een nieuwe versie.

In deze versie van de genealogische gegevens zijn ongeveer 17.200 personen opgenomen, 43.400 vermeldingen en 7.500 bronnen. Mijn aandacht zal zich vooral richten op het aanvullen van de bronnen. Mijn plan is om telkens als er ongeveer 250 bronnen toegevoegd zijn een nieuwe versie van de genealogische gegevens te maken.  Dat zal om de twee a drie maanden zijn. Artikelen voeg ik toe zodra ze afgerond zijn. De toevoegingen staan beschreven in de berichten categorie ‘toevoegingen’. Met een blik op de berichten pagina ben je dus op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Mocht daar belangstelling voor bestaan dan kan ik ook een nieuwsbrief introduceren.

Nieuwe sites

Het plan is om naast deze sites nog een site te maken voor de afstammelingen van Jan Francies van Esbroeck en Charles Louis Kerckhaert. Een eerste stap is de genealogische informatie uitbreiden, waardoor mensen kunnen zien of ze tot deze groep horen.  Tegelijkertijd zal ik her en der mijn oor te luisteren leggen om te achterhalen of hier voldoende belangstelling voor bestaat. De bedoeling is dat dit een besloten site wordt, waardoor het iets makkelijker wordt om ook personen en gebeurtenissen uit het recente verleden aan te snijden zonder dat de hele wereld meekijkt. Omdat het hier om het recente verleden gaat (19e eeuw en eerste helft 20e eeuw) verwacht ik ook iets meer persoonlijke voorwerpen en documenten aan te treffen die je kan delen met (verre) neven en nichten.

Portet van Jan Francies van Esbroeck en zijn kinderen. Deze kinderen hebben tientallen nog levende nazaten, waarschijnlijk interessant om contact te leggen.

De andere site gaat over het land van Hulst. Hierop wil ik artikelen plaatsen over de wertygeschiedenis van het Hulster Ambacht. Dit levert een beeld van de wereld waarin de mensen die op de genealogische site staan leefden. In eerste instantie zal ik de oude artikelen van de site overnemen. Daarnaast zijn er artikelen in voorbereiding over, bevolkingsontwikkeling sinds het begin van de 17e eeuw, bestuur in de eerste helft van de 17e eeuw en de veranderingen na de overgang naar de 7 provinciën, gemeente bestuur van 1820 tot 1848.

Wil je je alvast aanmelden voor de besloten site als afstammeling van Jan Francies van Esbroeck of van Charles Louis Kerckhaert stuur me dan even een mailtje met behulp van het onderstaande contactformulier waaruit blijkt dat je een nazaat van minimaal 1 van deze 2 mensen. Heb je vragen over iets anders op deze pagina dan kan dat natuurlijk ook via dit formulier.