Lijst bewerkte bronnen

Onderstaand een overzicht van de bronnen die zijn uitgewerkt. Door te klikken op de verschillende bronnen wordt de uitwerking en eventuele toelichting zichtbaar.

Boedelbeschrijvingen

Pieter Adriaensen dd 2-2-1722

Adriaen van Esbroeck dd 29-9-1725

Willem Smit dd 22-4-1743

Schepenaktes

Pachtcontract tussen Abdij van Boudeloo en Cornelis Crieckaert dd 16-6-1611

Schuldbekentenis Michiel Crieckaert en borgstelling Pieter Crieckaert

Verpachting hofstede van wijlen Pieter Crieckaert dd 1639

Schuldbekentenis Cornelis Crieckaert fs Michiel aan Jacob Elias 21-9-1671

Akte lijkschouwing

Lijkschouwing Cornelis Crieckaert fs Joos

Transportaktes

Verkoop van land in de Melopolder door familie Crieckaert/Liem  dd 19-10-1643