Hengstdijkse families uit de 19e en 20e eeuw

de familie Hermans, Kerckhaert, Van Esbroeck

en Verschueren

november 2012

 

De families Hermans Kerckaert van Esbroeck en Verschueren speelden een grote rol in de gemeenschap van Hengstdijk in de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. Momenteel wonen er nog steeds afstammelingen van deze familie te Hengstdijk.

Deze pagina heeft tot doel de nakomelingen van deze families inzicht geven in het leven van onze gemeenschappelijke voorouders. Daarnaast wil ik het contact via deze pagina ook gebruiken om materiaal te verzamelen. In het begin zal de informatie vooral gebaseerd zijn op archiefmateriaal, maar ik hoop dat ik naar verloop van tijd hieraan ook verhalen foto's en afbeeldingen van gebruiksvoorwerpen aan kunnen toevoegen die verre neven en nichten beschikbaar stellen.

De internetpagina richt zich op een kleine groep mensen en gaat over mensen die ouderen onder ons nog gekend hebben en waarmee zij mogelijk ook een emotionele band hebben. Om die reden heb ik besloten de internetpagina een besloten karakter te geven.

Indien u informatie verstrekt kan deze misschien ook interessant zijn voor een groter publiek. Het is echter altijd aan u de keuze om deze gegevens openbaar te maken.

Onderzoek naar de historie en het bijhouden van een internetpagina is zeer tijdrovend. Indien er mensen zijn die hieraan willen meewerken zijn zeer welkom.

De inhuldiging van Leo van Esbroeck als burgemeester van Hengstdijk in het midden van de boog. De tweede persoon links van hem is zijn schoonvader Leon Kerckhaert.

 

Het middeleeuwse kerkje van Hengstdijk dat in 1891 is afgebroken is een voorbeeld van een beeld uit de wereld van deze families.

 

Wie horen er tot de nakomelingen van de families Hermans, kerckhaert

De nakomelingen van:

Jan Francies van Esbroeck en Apolonia Verdurmen en Petronella Buijsrogge. Het gaat dan om de familie van Esbroeck afkomstig van Hengstdijk en de familie Magnus van het Vogelfort.

Charles Louis Kerckhaert en Anna Judoca van Hoije. het gaat dan om bijvoorbeeld de familie van de Bulck van Hengstdijk, de familie Kerckhaert van Stoppeldijk, Hengstdijk en van nieuw Namen.

Charles Francies Hermans en Natalie van Hoije afkomstig uit Hengstdijk.

Weet u of vermoedt u dat dezen mensen ook je voorouders zijn stuur dan een e-mail met uw gegevens over de afstamming. Indien we de aansluiting kunnen maken, stuur ik u de voorwaarden voor gebruik van het besloten deel van deze internet pagina. Nadat u de voorwaarden heeft geaccepteerd ontvangt u uw wachtwoord voor toegang tot de internetpagina.

De verwevenheid van de families is erg groot. De echtgenotes van Charles Louis Kerckhaert en van Charles Francies Hermans waren zussen. Twee dochters van Jan Francies van Esbroeck waren gehuwd met een zoon van Charles Louis Kerckhaert. Een zoon van Charles Francies Hermans was gehuwd met een dochter van Jan Francies van Esbroeck.

Naast familie banden en de gebruikelijke betrekkingen met elkaar in een kleine gemeenschap, hebben ze elkaar ook ontmoet in het bestuur van het dorp. Ook op zakelijk gebied had men contact met elkaar. Drie tot vier generaties later is menigeen er zich van bewust van de bloedverwantschap.

Bij het verzamelen van feiten over deze families ervaar je dat zij in een heel andere tijd leefde dan de onze. Dit onderzoek is dan ook te vergelijken met een reis naar een exotisch land, waarmee je toch een band hebt. Het besef dat dit verleden slechts enkele generaties van ons af ligt maakt het soms tot heel bijzondere ervaringen. Het gaat daar niet alleen om de gebeurtenissen, maar ook om bijvoorbeeld herkenbare trekken in een portret.  Deze ervaringen wil ik graag delen met mensen die daar interesse in hebben, maar zelf niet de behoefte hebben  om gegevens te verzamelen.

Het bestuur van de Boerenleenbank rond 1950. Bovenaan tweede van Rechts is Eugene Verschueren, links van het tafeltje Dees Hermans en rechts van het tafeltje Leo van Esbroeck. Hengstdijk had haar eigen bank en het bestuur bestond uit inwoners van het dorp. Enkele decennia eerder gold dit ook voor de gemeente, de sociale voorzieningen en het waterschap.