Aanvulling afstammelingen Cornelis Crieckaert 26 september 2020.

Een voor mij boeiend aspect aan familie- en streekgeschiedenis is dat je soms onverwachte familierelaties tegenkomt met goede kennissen of vrienden. Deze ervaring had ik ook nu weer toen ik bezig was met  de uitbreiding van deze afstammingsreeksen. Zo bleek dat, de familie Fassaert, die in de jaren 70 van vorige eeuw onze buren in de Frisostraat in Hulst waren,  zowel afstamde van Cornelis Crieckaert als van Adriaen van Esbroeck. De laatste is mijn directe stamvader uit het begin van de 18e eeuw. Het zelfde geldt voor de familie van Denderen uit de Kruispolder. Als puber kwam ik daar regelmatig omdat een vriend daar woonde. Ook de moeder van mijn zwager behoort tot deze familie en ook die stammen zowel van Cornelis Crieckaert als van Cornelis van Esbroeck af.

Het aantal afstammelingen van Cornelis Crieckaert en Josijntje Liem is uitgebreid met ruim 400  tot meer dan 1.500.  Met deze gegevens zullen honderden mensen hun afstamming van dit echtpaar herkennen. Waarschijnlijk is daarmee nog niet eens de helft van het aantal nog opzoekbare relaties in beeld gebracht. Voor ik verder ga met het uitwerken van de afstamming wil ik een begin maken met het verhaal  van de eerste drie generaties Crieckaert die leefden aan het einde van de 16e en in de  eerste helft van de 17e eeuw. Ik verwacht eind oktober de eerste resultaten op deze internetpagina te kunnen plaatsen. Tegen het einde van het jaar komt dan de volgende aanvulling van de afstammelingen.  

Aan de afstammelingen van de familie van Esbroeck zijn er 200 toegevoegd. In totaal zijn er dat nu 650. Dit betekent dat er enkele honderden levende nabestaanden op basis van deze gegevens inzichtelijk zijn.

Tot slot heb ik een begin gemaakt met het meer toegankelijk maken van uitgewerkte brondocumenten uit de 17e en 18e eeuw. Het gaat om boedelbeschrijvingen  en transportakten. Uit deze documenten kun je opmaken  waar deze mensen woonden, wat zij bezaten, en ook hoe zij leefden. De toelichting bij en de link naar deze uitgewerkte bronnen, staat onder de knop “bronnen”. Ook deze pagina zal regelmatig worden aangevuld.

Het verhaal van mijn voorouders met de achternaam van Esbroeck  is terug te vinden onder genealogische gegevens de “stamreeks van Camillus Leonardus Maria van Esbroeck” Je komt bij de toelichting  door de naam van de mannelijke voorouders aan te klikken.

Tot slot is de informatie over de gebouwen en de bewoners  in het land van Hulst Uitgebreid. Ook dat is terug te vinden onder de knop genealogische informatie

Aanvulling afstammelingen van de Crieckaerts dd 6 augustus 2020

Aanvulling afstammelingen Cornelis Crieckaert, met familie de Maat van Ossenisse, Boeding van Stoppeldijk, Magnus van Stoppeldijk.

Sinds gisteren is de informatie op deze internetpagina weer uitgebreid. Ongeveer 200 nieuwe vermeldingen zijn opgenomen van de nakomelingen van Cornelis Crieckaert en Josyna Liem waarmee het totaal op ruim 1.300  komt. Het aantal nakomelingen van Adrianus van Esbroeck is met ongeveer 50 uitgebreid tot 476. Nieuwe namen zijn bijvoorbeeld de Maat van Ossenisse,. Magnus van Stoppeldijk en Boeding van Stoppeldijk.

Deze overzichten zijn nog verre van volledig, maar archieven blijven voorlopig gesloten of hebben een zeer beperkte toegang. Vandaar dat de uitbreidingen voorlopig alleen gebaseerd zijn op op internet vermelde gegevens. In eerste instantie zal ik mij verder verdiepen in de nakomelingen van Cornelis Crieckaert. Daarna is het plan de gegevens van onze voorouder aan te vullen.

Bovendien zijn van 86 adressen uit de genealogische bestanden de kaart-coördinaten opgenomen zodat van deze mensen nu ook de exacte woonplaats op de kaart zichtbaar is.

Op het gebied van kaarten is er nog erg veel mogelijk. De kadastrale gegevens van rond 1830 staan op internet, zodat bewoners en eigenaren van rond die tijd kunnen worden aangegeven en de vrienden van het Hulster Archief hebben een overzicht gemaakt van alle beschikbare eigenaar- en bewoner-gegevens rond 1720.  Mutaties in de tussenliggende periode kunnen voor een deel worden ingevuld met gegevens uit verkoop van onroerend goed die vaak werden vastgelegd in transportaktes.

Met deze adresgegevens kan de hobby een geheel nieuwe dimensie krijgen, door naast afstamming ook bewonersgeschiedenis van een locatie zichtbaar te maken. Dit is echter een plan voor de zeer lange termijn. De volgende uitbreiding van gegevens zal ik naar verwachting in de loop van september op internet plaatsen en ook die zal vooral betrekking hebben op de nakomelingen van de Krieckaerts.

Aanvulling afstammelingen van Cornelis Crieckaert

Aanvulling afstammelingen Cornelis Crieckaert met familienamen als Magnus, Hermans, van Jole en Vossaert.

Mijn genealogische gegevens zijn sinds kort aangevuld met een aantal afstammelingen van Cornelis Crieckaert die in tweede helft van de 16e eeuw in het Land van Hulst woonde. Dit past in mijn plan om de 21e-eeuwse nazaten van  deze Cornelis te informeren over hun verre voorouders.

De familie Krieckaert is om een aantal redenen een interessante familie in Hulst en omgeving. Zij woonden op zijn minst al sinds de 2e helft van 16e eeuw in de streek. Daarmee waren zij getuige van de tachtig jarige oorlog die in deze regio een zeer grote impact heeft gehad. De familie heeft in 17e en 18e eeuw uitgebreid haar sporen in de archieven achtergelaten. Zij bestond uit boeren, schippers en kleine industriëlen die in een aantal gevallen een vooraanstaande positie hadden binnen het land van Hulst. Bovendien weet ik dat er een groot aantal afstammelingen zijn van deze familie, waardoor zij voor veel mensen met belangstelling voor hun voorouders, interessant is.

Het gaat dan niet alleen om mensen met de familienaam Krieckaert maar ook mensen met de achternaam van bijvoorbeeld van Jole, Vossaert, Cammaert, Magnus en Hermans. Uiteindelijk verwacht ik dat een groot aantal mensen uit het land van Hulst afstamt van Cornelis. Zo hebben van  de acht overgrootouders van onze kinderen er zeven Cornelis Crieckaert als een van hun voorouders.

De eerste stap is het zichtbaar maken van de afstamming van de huidige nazaten  met de oude Crieckaerts (want zo werd hun naam in de 16e eeuw meestal gespeld). Vanwege de bescherming van de privacy is dat voor het recente verleden maar in beperkte mate mogelijk.  Informatie over mensen die in leven zijn mag namelijk alleen worden gepubliceerd met hun uitdrukkelijke toestemming. Vandaar dat ik mij beperk tot de overleden generaties en dan nog alleen op basis van de gegevens die in de archieven en via internet toegankelijk zijn. Op basis van de huwelijks- en overlijdens-aktes kan snel een relatie worden gelegd tussen de verre voorouders en mensen die tot halverwege de 20e eeuw leefden. Op deze internetpagina onder het kopje genealogische gegevens tref je een overzicht aan met een knop “Nakomelingen van Cornelis Crieckaert + 1550”.  Hierin is per generatie aangegeven welke nazaten mij nu al bekend zijn. In de 10e tm  12e generatie tref je de mensen aan uit het recente verleden aan die ik al heb ingevoerd. Misschien zitten daar voorouders van jou tussen.

Plan is de komende maanden deze informatie over recente nakomelingen zo compleet mogelijk te maken. Telkens als ik een aantal nieuwe vondsten heb ingevoerd zal ik die aan mijn site toevoegen. Met deze berichten wordt je geïnformeerd over de voortgang van de invoer. De volgende toevoeging zal ik begin augustus publiceren.  Naar verwachting is voor het einde van het jaar het overzicht  redelijk compleet.

De volgende stap is dat ik wetenswaardigheden over de oude Crieckaerts en hun tijd op deze internet pagina ga plaatsen. Waar woonden zij, wat was hun beroep, wat was hun maatschappelijke positie, maar daarnaast wil ik wil ook een indruk geven hoe hun wereld in elkaar zat. Zo was ene Pieter Crieckaert in het begin van de 17e eeuw ontvanger van het Hulster Ambacht.  Wat was zijn rol binnen het Ambacht en hoe werkte dat bestuur. Michiel Crieckaert leefde in die zelfde tijd en bezat een schip. Wat voor schip was dat en wat deed hij daar mogelijk mee?

Het kan zijn dat je in het huidige afstammingsoverzicht al een aansluiting ziet tussen jou en de oude Crieckaerts. Als je nieuwsgierigheid gewekt is of je hebt vragen of opmerkingen stuur dan een mailtje of een reactie op dit bericht via het onderstaande formulier.

Nieuwe internetpagina geopend

Het is zo ver de nieuwe internetpagina is voor iedereen beschikbaar. De inhoud is nog zeer bescheiden, maar het begin is er. Met techniek en vorm van deze pagina is de basis gelegd om regelmatig nieuwe artikelen te publiceren en de genealogische informatie uit te breiden. Als dit je aanspreekt, of je nieuwsgierigheid is gewekt, kom dan nog eens terug op deze pagina.

Deze pagina gaat over de familiegeschiedenis van de familie van Esbroeck en Hemelaar (de voorouders van onze kinderen). Maar het geeft ook een beeld van het leven in vroegere tijden. In dat opzicht kan het ook interessant zijn voor mensen met belangstelling voor de geschiedenis van “gewone mensen” in Oost Zeeuws Vlaanderen, of inspiratie bieden voor mensen met interesse in de oorsprong van hun familie.

Het volgende project wordt een actualisering van mijn internetsite over het land van Hulst. Hier wordt meer algemene informatie gegeven over de geschiedenis van de streek en mogelijk ook over het werk van de vrijwilligers, die de bronnen toegankelijk maken.

Ik kan kijken hoeveel mensen welke pagina’s hebben bezocht. Dit gebeurt volledig anoniem. Daarmee krijg ik een idee hoe groot de interesse is, maar een directe reactie geeft meer kleur. Het formulier hieronder geef de mogelijkheid om in het openbaar te reageren. Wil je individueel contact met mij dan kun je het email formulier gebruiken op de andere pagina’s.

Nogmaals veel leesplezier. Ik ben benieuwd naar je reacties.

|