Bronnen

Handgeschreven teksten zeker als ze uit het begin van de 18e eeuw of eerder stammen zijn moeilijk leesbaar. Dit komt meestal niet omdat de schrijver slordig was maar omdat het handschrift in die tijd er heel anders uitzag. Om deze documenten goed te kunnen bestuderen is het daarom dikwijls noodzakelijk ze volledig uit te werken of te transcriberen.  Zeker voor de meer omvangrijke documenten met interessante informatie kan dit een mooie inkijk bieden in de lang vervlogen tijd. Net als een archeoloog die op basis van potscherven, hout en etensafval een leefwereld kan reconstrueren kan een familiekundige dat op basis van een boedelbeschrijving, een notariële acte of een vonnis. Zo zijn bijvoorbeeld sommige boedelbeschrijvingen zo nauwkeurig,  dat het lijkt alsof je over het erf en door het huis loopt van een verre voorouder. Daarnaast zijn ook de namen van verwanten aangegeven waarvan de overledene geërfd heeft of zijn de familierelaties van voogden aangegeven.  Enkele aktes heb ik uitgewerkt en zijn ook zichtbaar als je een bron uit de stamboom aanklikt.

Ik heb niet het plan om alle bronnen uit te werken. Vaak bevat een bron maar een paar elementaire gegevens en voor zover die relevant zijn, zijn deze al opgenomen in de genealogische gegevens. Dit geldt bijvoorbeeld voor de meeste doop-, trouw- en begraaf-gegevens. Deze inschrijvingen hebben vaak een vaste opbouw en dan gaat het er alleen om de datum en de namen en plaatsen goed over te nemen.

Tussen de meer dan 8.000 bronnen in mijn bestand zijn de paar uitgewerkte bronnen moeilijk terug te vinden. Daarom heb ik besloten een afzonderlijk overzicht van de transcripties op te nemen. Het gaat daarbij om de volgende bronnen:

Omvangrijke oude teksten uitwerken vergt erg veel tijd. Mocht iemand over transcripties beschikken en deze aan een breder publiek beschikbaar willen stellen dan wil ik graag kijken of dat in deze internetpagina valt in te passen. Wil je hieraan bijdragen met onderstaand formulier kun je aangeven dat je hierin geïnteresseerd bent en kunnen we op basis daarvan waarschijnlijk verdere afspraken maken.

Eén gedachte over “Bronnen”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.