Monnikenwerk in de polder

Twee weken geleden gaf ik aan dat de Fryske Akademie  de kadastrale gegevens voor Zeeuws Vlaanderen ook in kaart heeft gebracht. Ik heb hen  gevraagd of ze plannen hebben om de uitwerking die ze voor Friesland hebben gedaan,  ook voor Zeeland te gaan maken.  Ze antwoordden  daar  voorbereidingen voor te hebben getroffen met  de organisatie achter de site  “Zeeuwen gezocht”. Ondertussen heb ik een internet pagina gevonden waar ook de kadastrale kaart van Zeeland uit 1832 op staat met een koppeling naar “Zeeuwen gezocht” namelijk https://intgwbp.zeeland.nl/geoloket/?Viewer=Cultuurhistorie, De pagina van de Fryske Akademie biedt de informatie meer toegankelijk  aan en bij de Zeeuwse site moet je ook nogal wat instellen om een mooi plaatje te krijgen. Een uitbreiding van de site  van de Fryske Akademie blijft daarmee zeer waardevol. Zodra deze uitbreiding er is kom ik er op terug. Wat er op de Zeeuwse site mogelijk is laat onderstaand plaatje zien van de dorpskern van Hengstdijk in 1832.

Kaart Geoloket met kern van Hengstdijk in 1832 met kadastrale percelen. Gebruik en eigenaar van het perceel worden zichtbaar bij aanklikken van het perceel.

Mijn plan is om naast deze genealogische internetpagina ook een internetpagina over de geschiedenis van het land van Hulst te maken. Daarmee wil ik een platform maken, waar naast historische  artikelen ook informatie gegeven wordt over bronnen materiaal over de streek en de bewerking daarvan. Naast archiefstukken kun je dan denken aan foto’s, kaarten en gebruiksvoorwerpen. Bovendien kun je daar dan zien welke bronnen al bewerkt zijn door de vrienden van het Hulster Archief. Een kaart met bewoners informatie zou  goed bij deze internetpagina passen.  Mijn genealogisch programma Haza21 biedt voldoende mogelijkheden om dit werk te kunnen uitvoeren. Je kunt daarin kaarten tekenen, percelen beschrijven en personen met hun gegevens aan de kaart koppelen. Het geheel kan daarna ook nog op een nette manier op internet gezet worden. Onderstaande kaart van de dorpskern van Hengstdijk in 1832 geeft een eerste indruk van wat je kunt verwachten.

Kaart van de kern van Hengstdijk in 1832. Rood zijn de gebouwen, wegen zijn geel, water is blauw groen is weiland, bruingroen is bouwland, oranje is een erf en roze is een boomgaard. De bewerkte kaart staat op een achtergrond van “open streetmap” (een hedendaagse kaart die als controle kan worden gebruikt bij het intekenen van de historische kaart.

Het probleem is echter dat het om veel gegevens gaat en het daardoor een omvangrijke klus is om dit in beeld te brengen. Ik ben begonnen met het in kaart brengen van de kern van Hengstdijk. Dit gaat om het tekenen van meer dan 200 percelen en het overnemen van 200 regels uit kadastrale tabellen. Voor het land van Hulst gaat het om meer dan 10.000 percelen. Ik ben daarom opzoek naar een handige manier om de kaarten en kadastrale registers te bewerken . De Fryske Akademie gaat kijken of ze de kaarten beschikbaar willen stellen, zodat ik die dan kan laden in mijn programma. Ik begin met het invoeren van de kadastrale tabellen maar daarna kunnen ook andere bronnen met bewoningsgeschiedenis worden toegevoegd.

Het indijken van de polders in het land van Hulst was in de middeleeuwen het werk van monniken. Het beschrijven van de historie van die polders is monnikenwerk.  

Bij de volgende blog (omstreeks 21 mei) verwacht ik dieper te kunnen ingaan op de verdere mogelijkheden van het kaarttekenen en ik verwacht dan te kunnen aangeven wanneer jullie voor het eerst de kaart en de achterliggende informatie kunnen inzien.

 Als er mensen geïnteresseerd zijn om mee te doen stel ik voor even contact met mij  op te nemen.