Uitbreiding afstammelingen Cornelis Crieckaert dd 2-2-2021

Op 2 februari is deze internetpagina weer aangevuld. Het aantal nakomelingen van Cornelis Crieckaert is uitgebreid van ruim 1.500 in de vorige versie tot ruim 1.700 in de huidige. Het gaat dan onder andere om de volgende families:

  1. Fassaert, Hiel, de Nijs en Rosseel uit Hontenisse
  2. Koole en Verhaegen uit Graauw
  3. De schepper en van Mol uit Kruispolder
  4. Wenzler uit Hulst
  5. Freijser afkomstig uit Hulst en later wonende in den Haag

Tot mijn verrassing bleek een aangetrouwde tante van mij, die geboren is te Callo in België, ook bij de afstammelingen te horen. Wat ook opvalt is, dat de afstammelingen van Cornelis tot ongeveer 1900 heel honkvast zijn en bijna allemaal in Oost Zeeuws Vlaanderen wonen. In de twintigste migreren steeds meer mensen vooral naar Brabant en de Randstad.

In de jongste generaties komen veel mensen voor die nog in leven zijn of waarvan ik vermoed dat ze nog  in leven zijn. Vanwege hun privacy zijn hun namen niet vermeld en zijn deze aangeduid met NN. Als je wilt kijken of je ook afstamt van Cornelis Crieckaert kun je het beste kijken in generatie 10 of generatie 11. Mogelijk staan daar voor jou bekende voorouders tussen.

Het plan is om in de volgende versie een verhaal op te nemen over de leefwereld van Cornelis Crieckaert (geboren rond 1550) en zijn kinderen.

Voor onze naaste familie heb ik een aantal foto’s toegevoegd van onze voorouders en hun broers en zussen. Ook dit aspect wil ik in de toekomst uitbreiden. Namelijk door een aantal online fotoalbums te maken. De oudst bekende foto’s  zijn inmiddels 150 jaar oud.  Voor deze foto’s geldt dat er vaak 5 generaties zitten tussen de afgebeelde personen en de huidige generatie. Veel mensen zullen daarom niet eens weten van het bestaan van de foto en de personen die daarop afgebeeld staan  Ik denk dat het daarom steeds belangrijker wordt om  foto’s te digitaliseren en die goed te documenteren, zodat de namen van de afgebeelde personen bewaard blijven. Daarmee geef je toekomstige generaties de mogelijkheid ook een plaatje van hun voorouders te krijgen.  Graag zou ik in contact komen met mensen die oud fotomateriaal hebben van mensen uit het land van Hulst. Als het past bij deze internetpagina neem ik het op en anders kan ik op het nog te openen pagina over het land van Hulst zetten.

Een vraag is ook op welk adres hebben onze voorouders gewoond. Als ik het adres weet van mensen in mijn  familie-overzichten neem ik dit op in het overzicht gebouwen. Alle ingevoerde adressen zijn ook aangegeven op een landkaart. Ook hier zijn sinds de vorige versie een aantal adressen aan toegevoegd. Voor de volgende versie is nog een aanvulling van het aantal adressen gepland.

 Eind maart hoop ik de volgende verzie op internet te plaatsen.  Veel lees- en zoek-plezier en als je vragen of opmerkingen hebt stuur dan even een berichtje.