Uitbreiding bewerkte bronnen

Lijst van bewerkte bronnen uit de 17e en 18e eeuw van het land van Hulst. Boedelbeschrijvingen, schapenaktes, lijkschouwing en transportaktes

Op 29 oktober is aan de genealogische informatie een 7 tal uitgewerkte brondocumenten toegevoegd. Het betreft bronnen die voornamelijk betrekking hebben op de eerste generaties van de familie Crieckaert . Met deze uitgewerkte bronnen vormt de basis voor een nog te schrijven artikel over de oudste generaties Crieckaert. Daarnaast geeft het een indruk van het materiaal dat uit een ver verleden van het land van Hulst bewaard is gebleven. Uitgewerkt zijn enkele boedelbeschrijvingen, en schepenakten, een transportakte en een verslag van een lijkschouwing. Deze documenten kun je bekijken door deze in de lijst van bewerkte bronnen aan te klikken. Zeker de oudere stukken zijn niet alleen qua handschrift maar dikwijls ook qua taal wat minder toegankelijk. Voor de minder ervaren lezer heb ik dan een toelichting toegevoegd.

Van de 16e  t/m 19e eeuw van deze regio veel duizenden documenten bewaard gebleven. Naast de nu bewerkte bronnen bestaan er ook nog notariële akten (testamenten, koopovereenkomsten, openbare verkopen, boedelscheidingen, huwelijkse voorwaarden), gerechtelijke vonnissen, benoemingen van bestuurders en eveningboeken (lijsten van grondeigenaren en pachters). Maar ook in notulen van besturen en hun boekhouding staan soms interessante gegevens worden gehaald.