Aanvulling afstammelingen van Cornelis Crieckaert

Aanvulling afstammelingen Cornelis Crieckaert met familienamen als Magnus, Hermans, van Jole en Vossaert.

Mijn genealogische gegevens zijn sinds kort aangevuld met een aantal afstammelingen van Cornelis Crieckaert die in tweede helft van de 16e eeuw in het Land van Hulst woonde. Dit past in mijn plan om de 21e-eeuwse nazaten van  deze Cornelis te informeren over hun verre voorouders.

De familie Krieckaert is om een aantal redenen een interessante familie in Hulst en omgeving. Zij woonden op zijn minst al sinds de 2e helft van 16e eeuw in de streek. Daarmee waren zij getuige van de tachtig jarige oorlog die in deze regio een zeer grote impact heeft gehad. De familie heeft in 17e en 18e eeuw uitgebreid haar sporen in de archieven achtergelaten. Zij bestond uit boeren, schippers en kleine industriëlen die in een aantal gevallen een vooraanstaande positie hadden binnen het land van Hulst. Bovendien weet ik dat er een groot aantal afstammelingen zijn van deze familie, waardoor zij voor veel mensen met belangstelling voor hun voorouders, interessant is.

Het gaat dan niet alleen om mensen met de familienaam Krieckaert maar ook mensen met de achternaam van bijvoorbeeld van Jole, Vossaert, Cammaert, Magnus en Hermans. Uiteindelijk verwacht ik dat een groot aantal mensen uit het land van Hulst afstamt van Cornelis. Zo hebben van  de acht overgrootouders van onze kinderen er zeven Cornelis Crieckaert als een van hun voorouders.

De eerste stap is het zichtbaar maken van de afstamming van de huidige nazaten  met de oude Crieckaerts (want zo werd hun naam in de 16e eeuw meestal gespeld). Vanwege de bescherming van de privacy is dat voor het recente verleden maar in beperkte mate mogelijk.  Informatie over mensen die in leven zijn mag namelijk alleen worden gepubliceerd met hun uitdrukkelijke toestemming. Vandaar dat ik mij beperk tot de overleden generaties en dan nog alleen op basis van de gegevens die in de archieven en via internet toegankelijk zijn. Op basis van de huwelijks- en overlijdens-aktes kan snel een relatie worden gelegd tussen de verre voorouders en mensen die tot halverwege de 20e eeuw leefden. Op deze internetpagina onder het kopje genealogische gegevens tref je een overzicht aan met een knop “Nakomelingen van Cornelis Crieckaert + 1550”.  Hierin is per generatie aangegeven welke nazaten mij nu al bekend zijn. In de 10e tm  12e generatie tref je de mensen aan uit het recente verleden aan die ik al heb ingevoerd. Misschien zitten daar voorouders van jou tussen.

Plan is de komende maanden deze informatie over recente nakomelingen zo compleet mogelijk te maken. Telkens als ik een aantal nieuwe vondsten heb ingevoerd zal ik die aan mijn site toevoegen. Met deze berichten wordt je geïnformeerd over de voortgang van de invoer. De volgende toevoeging zal ik begin augustus publiceren.  Naar verwachting is voor het einde van het jaar het overzicht  redelijk compleet.

De volgende stap is dat ik wetenswaardigheden over de oude Crieckaerts en hun tijd op deze internet pagina ga plaatsen. Waar woonden zij, wat was hun beroep, wat was hun maatschappelijke positie, maar daarnaast wil ik wil ook een indruk geven hoe hun wereld in elkaar zat. Zo was ene Pieter Crieckaert in het begin van de 17e eeuw ontvanger van het Hulster Ambacht.  Wat was zijn rol binnen het Ambacht en hoe werkte dat bestuur. Michiel Crieckaert leefde in die zelfde tijd en bezat een schip. Wat voor schip was dat en wat deed hij daar mogelijk mee?

Het kan zijn dat je in het huidige afstammingsoverzicht al een aansluiting ziet tussen jou en de oude Crieckaerts. Als je nieuwsgierigheid gewekt is of je hebt vragen of opmerkingen stuur dan een mailtje of een reactie op dit bericht via het onderstaande formulier.